Vitajte!

Som Tibor Lohay a bývam v Košiciach. Bezmála 38 rokov som odpracoval vo Východoslovenských železiarňach  v Košiciach. Príchodom   tretieho milénia  som urobil radikálny zásah do svojho života –  oslobodil som sa od práce pre iných a začal som pracovať pre seba...

Moje dlhoročné profesionálne skúsenosti v oblasti žiaruvzdornej keramiky si dovoľujem odporučiť do Vašej pozornosti ako nezávislý odborný konzultant v  ponuke služieb.  

Ak chcete vedieť viac o mne, kliknite na  www.lohay.sk

                   

 

  

          Základné informácie o firme, v ktorej som odpracoval takmer 38 rokov

 

  Východoslovenské železiarne, v skratke VSŽ - tri písmená, ktoré symbolizujú gigant na východe Slovenska. Od rozhodnutia vlády ČSR a po realizácii vládneho uznesenia z 1. apríla 1959 o výstavbe hutníckeho kombinátu v okolí Košíc sa Východoslovenské železiarne postupne stali najväčším výrobným podnikom na Slovensku. Výstavba kombinátu sa začala v roku 1960 pri Šaci, neďaleko Košíc pod názvon HUKO. Neskôr bol premenovaný na VSŽ. Výrábať sa začalo  v roku 1964. Nosným sortimentom je železo a oceľ, spracovávané na ploché výrobky valcované za tepla a za studena.

 V roku 1965 bola vo VSŽ vytvorená tzv. oblasť hutnícka keramika, ako jeden z obslužných  závodov na zásobovanie vlastnej huty silikátovými výrobkami:

 

 dolomitickými pieskami pre aglomeráciu

 vápencami pre aglomeráciu, vysoké pece a vápenku

 vápnom pre oceliareň

 šamotovými a vysokohlinitými stavivami, žiarobetónami, maltami a hmotami pre výmurovky       hutníckych tepelných agregátov     

 bázickými stavivami a hmotami pre výmurovky kyslíkových konvertorov

 

Tento sortiment bol doplňovaný o inovované a nové produkty, s rozšírením ich odbytu domácim aj zahraničným odberateľom, čo bolo dlhé roky mojou hlavnou pracovnou náplňou. Uvedený základný sortiment je zachovaný aj v súčastných výrobných programoch jednotlivých spoločností, ktoré vznikli po roku 2000 privatizáciou spoločnosti VSŽ Keramika. Ale to už je iná kapitola... 

ZDROJ: archív autora stránky                                                                                                           

 

 

     U. S. Steel Košice, zisková integrovaná oceliarska spoločnosť nachádzajúca sa na východnom Slovensku, predstavuje úspešné spojenie slovenských technických zručností a znalostí so silným americkým vedením závodu a obchodnou skúsenosťou zameranou na trh. V novembri 2000 prešlo vlastníctvo celej výrobnej časti Východoslovenských železiarní úspešne pod spoločnosť U. S. Steel Group, vtedy dcéra spoločnosti USX Corporation (teraz spoločnosť United States Steel Corporation).
U. S. Steel Košice sa pustila do ambiciózneho programu investícií, služieb zákazníkom, kvality výrobkov a zlepšenia životného prostredia.
  Zodpovedný postoj k podnikaniu je základným a trvalým princípom spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorá je hlavným prispievateľom do rozvoja ekonomiky, životného prostredia a sociálnej oblasti v Košiciach a na východnom Slovensku. Spoločnosť podporuje projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, charity, športu a kultúry.

ZDROJ: www.usske.sk

 

 

 

Napíšte mi:         

Dizajn a administrácia stránky © 2008-2015  Tibor Lohay